11/08/2010 09:42 11/08/2010 09:42 1524
PV Tech - Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 – 2013
Ngày 25/7/2010, tại Hội trường Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 18 – Láng Hạ, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí (PV Tech) đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần II nhiệm kỳ 2010 – 2013.

Về dự Đại hội có đ/c Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty PTSC,  đ/c Vũ Đức Cường – Chánh văn phòng Công đoàn Tổng Công ty PTSC, đ/c Hoàng Thế Dũng - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty PV Tech, đ/c Nguyễn Việt Hùng - Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty PV Tech và toàn thể các Công đoàn viên Công ty PV Tech.

 

 Đồng chí Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch CĐ Tcty phát biểu chỉ đạo Đại hội


 

 Đồng chí Hoàng Thế Dũng- Chủ tịch HĐQT PV Tech phát biểu chỉ đạo Đại hội


 

 Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Tổng Giám đốc PV Tech phát biểu chỉ đạo Đại hội


Mở đầu Đại hội, đồng chí Đoàn Phan Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty PV Tech nhiệm kỳ 2008-2010 đã báo cáo tổng kết những kết quả đạt được của hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2010, đồng thời đề ra các mục tiêu và một số phương hướng hoạt động của công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013. Tiếp đó, các Công đoàn viên đã đại diện cho các Tổ Công đoàn đưa ra những bài tham luận xúc tích.

 

 Đồng chí Chủ tịch CĐ PV Tech nhiệm kỳ I đọc báo cáo


Đại hội đã tiến hành bầu ra 5 đồng chí vào BCH Công đoàn Công ty PV Tech nhiệm kỳ 2010 – 2013 bao gồm các đồng chí có tên sau đây:
1. Đ/c. Nguyễn Khắc Tùng, Phó phòng phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính
2. Đ/c. Lê Thị Tuyết Thanh,  Chuyên viên Phòng KH-KD
3. Đ/c. Vũ Thị Dương Huyền, Phó Giám đốc Chi nhánh PV Tech tại TP.HCM
4. Đ/c. Nguyễn Ngọc Lan,  Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán
5. Đ/c. Nguyễn Ngọc Linh,  Kỹ sư phần mềm Phòng CSDL&GPPM

 

 Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ II


Tại Đại hội đ/c Nguyễn Khắc Tùng thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013 đã phát động phong trào thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và cả năm 2010 tới toàn thể người lao động Công ty (Nội dung phát động thi đua)

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Tùng thay mặt Ban chấp hành mới phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2010


Ngày 27/7/2010, BCH Công đoàn Công ty PV Tech nhiệm kỳ 2010 – 2013 đã tổ chức phiên họp BCH đầu tiên, BCH đã thống nhất 100% bầu các đ/c có tên sau đây giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty PV Tech nhiệm kỳ 2010-2013:
1. Đ/c. Nguyễn Khắc Tùng – Phó phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty PV Tech;
2. Đ/c. Lê Thị Tuyết Thanh – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty PV Tech.

Chia sẻ: