21/12/2011 09:55 21/12/2011 09:55 1618
PAIC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD, Công đoàn năm 2011 và Hội nghị người lao động năm 2012.
Vừa qua, tại Hà Nội Công ty PAIC đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh, công đoàn năm 2011 và Hội nghị Người lao động năm 2012.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC, Ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty PTSC, bà Lê Anh Thư- Ủy viên Ban chap hành Công đoàn Tổng Công ty PTSC cùng các đại biểu là ủy viên HĐQT Công ty PAIC và trên 100 đại biểu là CBCNV Công ty PAIC được triệu tập về tham dự Hội nghị.  

 

Ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, ông Hoàng Thế Dũng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2012 của Chi bộ Công ty PAIC.  

 

Ông Hoàng Thế Dũng – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty PAIC trình bày “Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2012 của Chi bộ Công ty”. 


Ông Nguyễn Việt Hùng- Giám đốc Công ty thay mặt Ban lãnh đạo Công ty trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty.
 
 

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty”


Tiếp theo,  đại diện Ban Chấp hành Công đoàn trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn 2011 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của Công đoàn Công ty”, “Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ, sử dụng Quỹ khen thưởng- phúc lợi năm 2011  và kế hoạch chi Quỹ khen thưởng- phúc lợi năm 2012 của Công ty”; “Báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động cấp phòng/ban/chi nhánh”.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi và dân chủ. Đại diện Phòng Tự động hóa, CNTT&VT, CSDL&GPPM đã có bài tham luận xúc tích trình bày trước Hội nghị. Toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí cao với các báo cáo trình bày tại Hội nghị, 

Hội nghị đã nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC.

Tại Hội nghị, đ/c. Nguyễn Khắc Tùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2011 và chính thức phát động thi đua thực hiện thắng lợi KHSXKD năm 2012 tới các phòng/ban/chi nhánh và toàn thể CBCNV Công ty (Nội dung phát động thi đua). Tổ chức Lễ đăng ký giao ước thi đua năm 2012 tới các phòng/ban/chi nhánh.  

 

Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi KHSXKD năm 2012 của Công ty

 Sau gần 4 giờ làm việc hiệu quả, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị. Với thành công của hội nghị, Công ty PAIC sẽ vững bước phát triển và thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2012 đã đề ra.

 
Bài, ảnh: Phòng TCHC - PAIC

Chia sẻ: