31/05/2012 15:20 31/05/2012 15:20 1632
Cán bộ, đảng viên PAIC tham gia Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
 Thực hiện Kế hoạch số 993-KH/ĐU ngày 09 tháng 05 năm 2012 của Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng  hiện nay”, Cấp ủy Chi bộ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã triệu tập 38 đ/c cán bộ, đảng viên từ cấp Phó phòng/chi nhánh trở lên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, cụ thể thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: Buổi sáng ngày 22/05/2012

2. Địa điểm: Tại các điểm cầu:

- Hội trường tầng 19, trụ sở PVN, số 18 Láng Hạ, Hà Nội;

- Phòng họp trụ sở Tổng Công ty PTSC, số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM;

- Hội trường khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11, Hoàng Diệu, P.1, TP.Vũng Tàu.

 

Qua Hội nghị đã giúp các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Công ty PAIC nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất và nâng cao trách nhiệm của mình, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả tại Công ty PAIC.
 

Nguồn: Phòng TCHC Công ty


Chia sẻ: