11/12/2013 14:32 11/12/2013 14:32 1808
Vừa qua, Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) và Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 đã ký kết hợp đồng “Trang bị hệ thống chống Spam mail, Hệ thống máy chủ dự phòng, Hệ thống lưu trữ dữ liệu, phần mềm bản quyền virut Kapersky cho Ban quản lý”. Nội dung công việc theo hợp đồng bao gồm:

- Cài đặt thiết bị chống thư rác (lọc spam email);

- Giải pháp lưu trữ và khôi phục dữ liệu;

- Nâng cấp đường truyền;

- Nâng cấp hệ thống máy chủ;

- Hệ thống lưu điện dự phòng;

- Phần mềm Antivirut cho server và PC;

- Quy hoạch và phân vùng hệ thống mạng.

Sau thời gian triển khai lắp đặt, chạy thử thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo chuyển giao công nghệ hệ thống mới sẽ được đưa vào vận hành và sử dụng tại Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2.

 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án quan trọng thuộc Trung tâm Điện lực Thái Bình. Theo thiết kế, Nhà máy gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giao cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí làm chủ đầu tư. Sau khi đi vào vận hành, Nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia hơn 6,7 tỷ kWh điện/năm, đồng thời góp phần nâng công suất của Tổng công ty Điện lực Dầu khí lên 9.200 MW, chiếm 22% tổng công suất nhiệt điện của cả nước và chiếm khoảng 20- 25% thị phần cung ứng điện toàn quốc.

 
 
Nguồn: Phòng Dịch vụ Vận hành và Bảo dưỡng

Chia sẻ: