17/12/2014 14:58 17/12/2014 14:58 2216
PAIC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD năm 2014 và Hội nghị người lao động năm 2015.
Ngày 12 tháng 12 năm 2014 tại Văn phòng Tòa nhà Viện Dầu khí Công ty PAIC đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Hội nghị Người lao động năm 2015.

Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Thế Dũng- Phó Ban Khoa học Công nghệ Tập đoàn PVN, ông Nguyễn Lê Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty PV Oil, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty PV Oil, Ông Hoàng Dương, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Petechim kiêm Chủ tịch Công ty PAIC và 64 đại biểu là CBCNV Công ty PAIC được triệu tập về tham dự Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị, ông Nguyễn Việt Anh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty trình bày dự thảo 03 báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2015 của Chi bộ Công ty;

2. Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2014 của Cấp ủy Chi bộ Công ty;

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch dự kiến năm 2015 của Công ty PAIC.
  
 

Ông Nguyễn Việt Anh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tiếp theo,  đ/c Nguyễn Ngọc Lan, Chủ tịch Công đoàn trình bày “Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế Dân chủ cơ sở năm 2014 và kết quả hoạt động của Tổ Đối thoại định kỳ năm 2014”.
 
 

Đ/c. Nguyễn Ngọc Lan, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi và dân chủ. Đại diện Phòng Tự động hóa & Giải pháp hệ thống, Dịch vụ Vận hành & Bảo dưỡng và Phòng GPPM đã có bài tham luận xúc tích trình bày trước Hội nghị. Toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí cao với các báo cáo trình bày tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu quý báu của ông Hoàng Thế Dũng – Phó Ban Khoa học Công nghệ Tập đoàn PVN và ông Nguyễn Lê Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty PV Oil, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty PV Oil.
 
 

Ông Hoàng Thế Dũng, Phó ban KHCN Tập đoàn PVN phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Lê Minh, Ủy  viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty PV Oil, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty PV Oil phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đ/c. Nguyễn Ngọc Lan, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2014 và chính thức phát động thi đua thực hiện thắng lợi KHSXKD năm 2015 tới các phòng/chi nhánh và toàn thể CBCNV Công ty. Tổ chức Lễ đăng ký giao ước thi đua năm 2015 tới các phòng/chi nhánh.
 
 

Lễ ký kết đăng ký giao ước thi đua thực hiện thắng lợi KH SXKD năm 2015 của Công ty


Chia sẻ: