01/06/2009 11:06 01/06/2009 11:06 1765
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng ngày 30/5, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 5 điểm cầu (Hà Nội, Quảng Ngãi, TP.HCM, Vũng Tàu, Cà Mau) nhằm sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phát động "Hội thi sáng tạo ngành Dầu khí Việt Nam lần thứ I".

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên, các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Tập đoàn trong 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Qua hơn 2 năm triển khai Cuộc vận động đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, lối sống, tác phong làm việc, tinh thần cần kiệm, đã tác động tích cực đến việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, học tập, công tác, sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn. Cuộc vận động đã tạo ra tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thách thức, kịp thời ứng phó với mọi diễn biến bất thường vốn là đặc thù của ngành dầu khí, với phương châm hành động là tăng tốc phát triển từ đó đã tạo ra sự tăng trưởng đột biến trong sản xuất kinh doanh. Theo đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn: “Cuộc vận động đã thực sự mang đến cho Tập đoàn một luồng sinh khí mới, khắp nơi đều dấy lên những phong trào thi đua lao động, cải tiến tăng năng suất, tiết kiệm nguyên vật liệu, thực hành lối sống giản dị; được thực hiện đều khắp với một không khí lạc quan, tin tưởng bất chấp bầu không khí u ám của kinh tế thế giới. Nhờ đó mà hôm nay chúng ta có thể tự hào báo cáo với Đảng, với Bác Hồ, với nhân dân, kết quả đạt được của Tập đoàn hơn hai năm qua đạt mức cao nhất từ trước tới nay”.
Bên cạnh đó, Cuộc vận động đã cho thấy vai trò vị trí hạt nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thúc đẩy thực hiện của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò xung kích của Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong thực hiện Cuộc vận động; Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, một nội dung cơ bản của Cuộc vận động đã có bước chuyển biến rõ rệt; Kiên quyết cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc; Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội; Từ Cuộc vận động này, đã xuất hiện rất nhiều tấm gương về lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, hoạt động xã hội.

Để tiếp tục thực hiện Cuộc vận động đạt kết quả tốt hơn, trong năm 2009 và những năm tiếp theo Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên phải tiếp tục triển khai nghiêm túc với tinh thần thực hiện sáng tạo, cụ thể, thiết thực, tránh hình thức; đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, đặc biệt là phải hết sức chú trọng làm theo gương sáng đạo đức của Bác, phát hiện kịp thời nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Gắn nội dung Cuộc vận động với việc nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn vì mục tiêu phát triển Tập đoàn theo chiến lược đã được Bộ Chính trị kết luận và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặt mục tiêu đến năm 2015 đuổi kịp Công ty dầu khí hàng đầu trong khu vực và năm 2025 đứng trong tốp đầu các tập đoàn dầu khí trên thế giới.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng đã đón nhận bằng khen của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích tiêu biểu trong chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ đã phát hiện và biểu dương 132 tập thể và 412 cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó, Đảng ủy Tập đoàn đã lựa chọn quyết định tặng giấy khen và phần thưởng cho 62 tập thể và 207 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, lựa chọn 22 tập thể và 26 cá nhân điển hình xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động để Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương khen thưởng và giới thiệu tham gia Cuộc gặp mặt giao lưu tọa đàm trao đổi kinh nghiệm do Ban Tuyên giáo Trung ương và Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Học tập tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Trần Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã chính thức phát động Hội thi “Sáng tạo ngành Dầu khí Việt Nam lần thứ I” nhằm phát huy những sáng kiến của các tập thể, cá nhân trong toàn ngành góp phần cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, dần dần có thể tự chủ và thay thế được những gì đang phải mua, thuê ở nước ngoài.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Petrovietnam từ năm 2007 đến hết 5 tháng đầu năm 2009

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 585 nghìn tỷ đồng, bằng 132% kế hoạch đề ra, tăng 27% so với doanh thu thực hiện cả giai đoạn 5 năm 2001 - 2005 (460 nghìn tỷ đồng); tốc độ tăng trưởng đạt 30%/năm so với tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2001 - 2006 là 15%; trong đó: năm 2007 doanh thu toàn Tập đoàn đạt 213,4 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2006, chiếm 19% GDP của cả nước; năm 2008, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 280,05 nghìn tỷ đồng, tăng 31,2% so với năm 2007, chiếm gần 20% GDP của cả nước; 5 tháng đầu năm 2009, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 91 nghìn tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch cả năm 2009.

Tổng nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) toàn Tập đoàn đạt trên 237 nghìn tỷ đồng, bằng 155% kế hoạch đề ra, chiếm 30 - 31% tổng thu NSNN; tăng 15% so với tổng nộp NSNN thực hiện cả giai đoạn 5 năm 2001 - 2005 (206 nghìn tỷ đồng), cụ thể: năm 2007, nộp NSNN gần 86 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2006, chiếm 30% tổng thu NSNN; năm 2008, nộp NSNN 121,8 nghìn tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2007, chiếm 31% tổng thu NSNN; 5 tháng đầu năm 2009, nộp NSNN toàn Tập đoàn đạt 29,6 nghìn tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch cả năm 2009.

Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn Tập đoàn đạt 22,5 tỷ USD, bằng 133% kế hoạch đề ra, chiếm 15 - 18% kim ngạch xuất khẩu của cả nước; tăng 87% so với tổng kim ngạch xuất khẩu thực hiện cả giai doạn 5 năm 2001 - 2005 (12 tỷ USD), cụ thể: năm 2007 kim ngạch xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; năm 2008, kim ngạch xuất khẩu đạt 11,15 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2007, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; 5 tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,6 tỷ USD, bằng 59% kế hoạch năm 2009.


Nguồn: PV Media
 


Chia sẻ: