Giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP)

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG 
Adempiere là một giải pháp phần mềm hỗ trợ xử lý nhiều nghiệp vụ trong quản trị doanh nghiệp như: quản lý hệ thống tài chính - kế toán, hệ thống kho, danh mục sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, quy trình mua, bán hàng, thanh toán và quản lý công nợ,... Đây là một giải pháp quản trị doanh nghiệp hiện đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới, riêng đối với Việt Nam đã có nhiều công ty, triển khai thành công giải pháp này giúp tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh rõ rệt. Thông qua quá trình triển khai, Adempiere thể hiện những đặc điểm nổi bật sau mà không có nhiều giải pháp tương đương đáp ứng được: 
 • Thời gian triển khai nhanh, linh hoạt với khả năng tùy biến cáo nên cơ bản đáp ứng thực tế yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp Việt Nam.
 • Hệ thống tổ chức thông tin khoa học hỗ trợ nhiều khả năng phân tích, có sẵn nhiều mẫu báo cáo phân tích để sử dụng ngay, cũng như hỗ trợ người dùng tự xây dựng báo cáo.
 • Hệ thống cho phép truy cập từ xa qua mạng Internet/Intraweb đảm bảo an toàn dữ liệu và phân quyền bảo mật mạnh mẽ.
 • Hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ, Việt hóa hoàn toàn giao diện.
 • Có thể lựa chọn module để triển khai. Chi phí triển khai hợp lý theo quy mô và nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. 
CÁC PHÂN HỆ CỦA HỆ THỐNG
 • Phân hệ Quản lý Tài chính, Kế toán (Adempiere Finance): Phân hệ này quản lý toàn bộ thông tin về hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp. Hệ thống tự động tạo các bút toán liên quan đến các giao dịch khi nghiệp vụ thực tế diễn ra. Hệ thống đồng thời hỗ trợ truy vấn tài khoản, quản lý các hệ thống sổ sách kế toán, tổng hợp các báo cáo tài chính, báo cáo phân tích và quản lý giá thành sản phẩm.
 • Phân hệ Quản lý Kho, Sản phẩm (Adempiere Inventory): Phân hệ này quản lý toàn bộ hệ thống kho, sản phẩm, giá thành và giá bán sản phẩm, lượng hàng tồn kho,....Đồng thời phân hệ cũng quản lý toàn bộ các giao dịch kho, quá trình kiểm kê, luân chuyển giữa các kho nội bộ.
 • Phân hệ Quản lý Đối tác (Adempiere Partner Relation): Phân hệ này quản lý mọi thông tin đối tác gồm nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên theo đặc thù từng nhóm. Trên cơ sở đó, người có thể lập các báo cáo tổng hợp, phân nhóm khách hàng theo các tiêu chí cần quan tâm cũng như thiết lập các chính sách mua, bán hàng.
 • Phân hệ Quản lý Bán hàng (Adempiere Sales Management): Phân hệ này quản lý toàn bộ quy trình bán hàng bao gồm cả bán sỉ và bán lẻ. Hệ thống cung cấp đầy đủ các thông tin về khách hàng, sản phẩm, giá… giúp đẩy nhanh quá trình thực hiện đơn hàng. Hơn thế nữa, hệ thống giúp phân tích chi tiết bức tranh bán hàng của công ty để lãnh đạo đưa ra các quyết định chính xác nhất.
 • Phân hệ Quản lý Mua hàng(Adempiere Purchase Management): Phân hệ này quản lý toàn bộ quy trình bán hàng khép kín từ: Yêu cầu báo giá, lựa chọn nhà cung cấp -> Lập đề xuất mua hàng -> Duyệt đề xuất -> Lập đơn hàng -> Tiếp nhận hàng -> Nhập kho và nhận hóa đơn mua hàng -> Ghi nhận phải trả và thanh toán. 
 • Phân hệ Quản lý Thanh toán (Adempiere Payment): Phân hệ này theo dõi thông tin chi tiết tình hình thanh toán và các khoản phải thu khách hàng, phải trả  nhà cung cấp. Phân hệ này cũng bao gồm thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, theo dõi tiền gửi ngân hàng, thanh toán khoản phải trả, khớp thanh toán, hóa đơn và đơn mua hàng.
 • Phân hệ Phân tích, đánh giá hiệu quả (Adempiere Performance Analysis): Phân hệ này theo dõi tình hình hoạt động, so sánh giữa mục tiêu và kết quả thực tế. Bằng cách sử dụng số liệu dưới dạng biểu đồ, phân hệ giúp lãnh đạo công ty nhanh chóng có những đánh giá tình hình thực tế.