Chủ tịch Hội đồng quản trị Bà Đỗ Thị Bích Hà


Ngày sinh:
20/11/1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Ngoại ngữ:
Tiếng Anh 

Quá trình công tác:


- Từ 11/1993 - 10/1998: Chuyên viên  Phòng Sales & Marketing - Công ty Liên doanh Vận tải viển Gemartrans;

- Từ 11/1998 - 6/1999: Trưởng nhóm MLO Phòng Sales & Marketing - Công ty Liên doanh Vận tải viển Gemartrans;

- Từ 7/1999 - 2/2006 : Trợ lý Trưởng Phòng Sales & Marketing, phụ trách bộ phân nhập khẩu - Công ty Liên doanh Vận tải viển Gemartrans - Hãng tàu CMA CGM ; 

- Từ 3/2006 - 5/2007: Phó Phòng Custmer Service Công ty Liên doanh CMA CGM Việt Nam;

- Từ 6/2007 - 7/2010: Trưởng Phòng Pháp lý Chứng từ Công ty Liên doanh CMA CGM Việt Nam;

- Từ 8/2010 - 1/2011: Phó Phòng Thương mại 3 Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim;

- Từ 1/2011 - 9/2016: Trưởng Phòng Thương mại 3 Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim; 

- Từ 10/2016 - 3/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim;

- Từ 4/2018 - nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim.

Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Việt Anh

Ngày sinh: 21/2/1978

Quê quán:
Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ công nghệ thông tin

Ngoại ngữ:
Tiếng Anh

Quá trình công tác:


- Từ 03/2003 - 02/2004: Chuyên viên Ban CNTT, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

- Từ 03/2004 - 09/2006: Chuyên viên Ban KHCN, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam;

- Từ 09/2006 - 08/2007: Phó phòng QLDA&ĐT Trung tâm CNTT, VT & TĐH Dầu khí (PITAC);

- Từ 08/2007 - T06/2010: Trưởng phòng Quản lý Dự án Trung tâm PITAC, Công ty TNHH 1TV Công nghệ thông tin và Tự động hóa Dầu khí và Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí;

- Từ 07/2010 - 15/09/2014: Phó Giám đốc Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

- Từ 16/09/2014 - nay: Giám đốc Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.Thành viên Hội đồng quản trị Ông Vũ Quốc Anh

Ngày sinh : 28/08/1986 

Quê quán :
Bulgari

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tài chính ngân hàng

Ngoại ngữ : Tiếng Anh

Quá trình công tác:

- 2007 - 2009: Chuyên viên Phân tích Tài chính - Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB); 
 
- 2009 - 2011: Trưởng bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường - Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB); 
 
- 2011 - 2013: Trợ lý cao cấp Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB); 
 
- 2013 - 2016: Giám đốc chi nhánh Hồ Gươm - Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB); 
 
- 2016 - 2017: Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH NGO;
 
- 2017 - 2018: Giám đốc Tài chính - Ví điện tử Monpay;  
 
- 2018 - Nay: Trợ lý Chủ tịch - Sovico Holdings.

Thành viên Hội đồng quản trị Phạm Hùng Anh

Ngày sinh: 17/08/1974 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình công tác:

- 8/1996 - 6/2004: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng; 
 
- 7/2004 - 7/2005: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Xây lắp và Dịch vụ kỹ thuật - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng; 
 
- 8/2005 - 1/2008: Trưởng Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Xây lắp và Dịch vụ kỹ thuật - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng; 
 
- 2/2008 - 8/2011: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam; 
 
- 9/2011 - 11/2018: Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- 11/2018 - Nay: Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 

Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Xuân Hưng

Ngày sinh: 09/12/1973

Nơi sinh: Hưng Yên 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Ngoại ngữ: tiếng Anh

Quá trình công tác:

- Từ 1996 - 2000: Chuyên viên  Công ty Bảo hiểm Dầu khí; 

- Từ 2000 - 2007: Phó phòng DV&TCDN Công ty Tài chính Dầu khí;

- Từ 2007 - 7/2007: Trưởng Phòng TCHC Công ty CP Chứng khoán Dầu khí;

- Từ 8/2007 - 4/2009: Giám đốc Ban Đầu tư Công ty CP Chứng khoán Dầu khí;
 
- Từ 4/2009 - nay: Phó Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Dầu khí;

Thành viên Hội đồng quản trị Bà Lê Ngọc Diệp

Ngày sinh: 15/09/1976

Quê quán:
Hòa An - Cao Bằng

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân trường Kinh tế quốc dân Hà Nội

Thạc sỹ Đại học quốc gia Singapore

Ngoại ngữ:
Tiếng Anh

Quá trình công tác:

Năm 1999: Tổng cục Đầu tư phát triển - Bộ Tài chính

Từ năm 2000 đến 7/2008: Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Từ 8/2008 đến nay: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
 
Chức vụ hiện tại: Phó trưởng ban Đầu tư 4