Giải pháp phần mềm
  • 29/05/2016 16:13

Giải pháp phần mềm

Tư vấn xây dựng giải pháp, thiết kế và phát triển sản phẩm, triển khai dự án theo yêu cầu của khách hàng

  • 4494

Dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin
  • 20/05/2016 17:11

Dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin

Tư vấn công nghệ, giải pháp hệ thống. Kinh doanh và phân phối các sản phẩm CNTT

  • 4712

Tự động hóa và Giải pháp hệ thống
  • 20/05/2016 16:25

Tự động hóa và Giải pháp hệ thống

Cung cấp các sản phẩm, giải pháp phục vụ trong các hoạt động Dầu khí

  • 3530