Giải pháp Hệ thống thông tin địa lý Paic WEBGIS

WEB-GIS PORTAL (WGP) là điểm kết nối duy nhất để truy cập các thông tin về không gian, không phụ thuộc vào vị trí, định dạng và nguồn dữ liệu. Một hệ thống GIS Portal cần kết nối được người sử dụng với các nguồn dữ liệu khác nhau.

Hệ thống WGP của PAIC được xây dựng trên nền tảng là các chuẩn mở của thế giới, trong đó vai trò quan trọng nhất là các tiêu chuẩn công nghiệp của tổ chức Open Geospatial Consortium (OGC - http://www.opengeospatial.org/). OGC định hướng, thiết lập và xây dựng các quy chuẩn về tổ chức và định dạng thông tin địa lý, giúp xây dựng các ứng dụng tương tác được với nhau thông qua các chuẩn trao đổi dữ liệu. Ngoài ra, PAIC WGP được tích hợp các tiêu chuẩn của cộng đồng GIS trên thế giới và phổ biến trên nền tảng Web để nâng cao khả năng giao tiếp dữ liệu. PAIC WGP là hệ thống kết hợp giữa quản trị nội dung và thông tin địa lý, được nghiên cứu tích hợp và xây dựng với 2 mục tiêu xuyên suốt:

- Sử dụng các chuẩn dữ liệu mở
- Sử dụng các chuẩn giao tiếp mở

 
 
 
 
 Với định hướng tạo ra một hệ thống có khả năng tương tác và mở rộng cao, đảm bảo khả năng tích hợp với bất kỳ một hệ thống hiện có nào, PAIC WGP đáp ứng hầu hết các yêu cầu của một Web Gis Portal với các đặc tính nổi bật:

- Tích hợp thông tin địa lý từ bất kỳ nguồn dữ liệu nào:
o Nội bộ (Internal): Sử dụng trực tiếp dữ liệu nội bộ có trong hệ thống (ArcGIS Shapefiles, Mapinfo TAB File v.v…)
o Bên ngoài (External): Sử dụng các nguồn dữ liệu bên ngoài từ các nhà cung cấp dịch vụ GIS như Google Map, Virtual Earth, OpenStreetMap v.v…
- Hiển thị và thao tác truy vấn với các lớp thông tin địa lý
- Quản trị tích hợp GIS cho phép sửa đổi thông tin địa lý trực tiếp trên nền Web mà không cần thông qua các phần mềm Desktop
- Phân quyền chi tiết sử dụng các lớp thông tin địa lý
- Tích hợp các thuộc tính của lớp thông tin địa lý phục vụ cho việc tra cứu và xây dựng catalog dữ liệu.
- Khả năng xây dựng nhiều bản đồ và cá nhân hóa bản đồ với các lớp khác nhau
- Xây dựng trên nền tảng Web 2.0 nâng cao khả năng tương tác với người dùng
- Mô hình Widget bản đồ cho phép tích hợp vào các website sẵn có
- Tích hợp hệ thống CMS với mô hình plug-in tùy biến hóa nội dung Portal + GIS

PAIC  WGP ở các phiên bản tiếp sau sẽ tiếp tục được nâng cấp và phát triển thêm các tính năng mới, đảm bảo khả năng liên kết và phục vụ dữ liệu cho bất kỳ một hệ thống nào.

Với tính mở được đặt lên hàng đầu, PAIC  WGP cho phép thông tin địa lý được đưa lên nền Web với tính linh hoạt và tiện dụng cao nhất cho người sử dụng.