PAIC tổ chức khóa đào tạo “Dịch vụ Cloud của Amazon Web Service’’

Trong 2 ngày 06 & 07 tháng 6 năm 2020, tại Đồ Sơn – Hải Phòng , Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã tổ chức khóa học đào tạo “Dịch vụ Cloud của Amazon Web Service’’(AWS).

Giải pháp phần mềm

Giải pháp phần mềm

Tư vấn xây dựng giải pháp, thiết kế và phát triển sản phẩm, triển khai dự án theo yêu cầu của khách hàng

Dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin

Dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin

Tư vấn công nghệ, giải pháp hệ thống. Kinh doanh và phân phối các sản phẩm CNTT