21/12/2023 01:04 21/12/2023 01:04 355
PAIC tổ chức Hội thảo “Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định và công tác triển khai đánh giá KPI trong Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí”
Như chúng ta đã biết, mỗi ngày làm việc, công việc của một nhà quản lý, người lao động là việc xử lý thông tin và đưa ra hàng loạt các quyết định. Có những quyết định chính xác, đúng thời điểm làm lợi cho doanh nghiệp, nhưng cũng có những quyết định sai lầm chết người khiến doanh nghiệp lao đao trong suốt nhiều năm trời.
 
Vì vậy, khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định của nhà quản lý, người lao động đồng nghĩa với năng lực của một doanh nghiệp trong việc thích ứng với các thay đổi trong môi trường kinh doanh và khả năng vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh của mình.
 
Việc tìm hiểu và nghiên cứu “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định” sẽ cung cấp một hệ thống phương pháp luận và các kỹ thuật, công cụ hiệu quả giúp các nhà quản trị, người lao động xử lý một cách tối ưu các vấn đề của doanh nghiệp, chọn lựa và quyết định đưa ra các giải pháp tốt nhất cho vấn đề của doanh nghiệp. 
 
Theo Quyết định số 293/QĐ-PAIC ngày 17 tháng 10 năm 2023, Giám Công ty PAIC đã phê duyệt ban hành triển khai đánh giá KPI cho phòng DVQTCNTT. Đây là lần đầu tiên và là bước đánh giá KPI triển khai thử nghiệm trong Công ty nên đa số CBCNV trong Công ty chưa hiểu rõ quy trình đánh giá KPI và tầm quan trọng của việc đánh giá KPI. Mục đích của đánh giá nhân viên theo KPI rất quan trọng là giúp nhà quản lý theo dõi được hiệu suất làm việc của nhân viên để làm căn cứ đưa ra các chính sách đãi ngộ, lương thưởng, đề bạt phù hợp với năng lực từng người, đồng thời lên kế hoạch đào tạo để phát triển nhân viên. Do vậy, việc phố biến cho toàn thể CBCNV Công ty hiểu rõ quy trình đánh giá KPI theo Quyết định số 293/QĐ-PAIC ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Công ty, ý nghĩa và mục đích triển khai áp dụng đánh giá KPI trong Công ty là rất cần thiết.
 
Nhằm thực hiện mục tiêu nêu trên, tháng 11/2023,  Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã tổ chức Hội thảo “Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định và công tác triển khai đánh giá KPI trong Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí”.
 
Tham dự Hội thảo có Ban Lãnh đạo, CBNV Công ty PAIC và khách mời.
 
Mở đầu hội thảo, ông Nguyễn Việt Anh phát biểu khai mạc, nói về ý nghĩa, tầm quan trọng của kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định và mục đích của việc tổ chức hội thảo.
 
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe Chuyên gia thuyết trình các nội dung chính sau đây:
1. Quy trình giải quyết vấn đề.
2. Phát biểu vấn đề.
3. Ra quyết định hiệu quả bằng tư duy mở.
4. Tư duy.
5. Ra quyết định hiệu quả bằng phương pháp 6 chiếc mũ tư duy
 
Trong buổi Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều chia sẻ, tương tác với Chuyên gia về tầm quan trọng về nội dung chủ đề của hội thảo Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
 
Tiếp  theo, các đại biểu  tham dự Hội thảo đã được nghe nội dung “công tác triển khai đánh giá KPI trong Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí” do ông Đặng Quang Tuấn, Trưởng phòng DVQTCNTT và bà Lê Trần Thu Linh, Chuyên viên Phòng DVQTCNTT trình bày.
 
Thông qua hội thảo đã mang đến những kiến thức hữu ích cho các đại biểu tham dự hội thảo về kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định và CBCNV Công ty hiểu rõ hơn quy trình đánh giá KPI theo Quyết định số 293/QĐ-PAIC ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Công ty, ý nghĩa và mục đích triển khai áp dụng đánh giá KPI trong Công ty.
 
Hội thảo đã kết thúc thành công, tốt đẹp! 
 
Một số hình ảnh tại Hội thảo
 

 
Ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc Công ty PAIC phát biểu khai mạc
 

 
Chuyên gia thuyết trình tại Hội thảo
 
 
 
 
 
 CBNV làm bài tập thực hành tại hội thảo
 
 
 
CBNV PAIC chụp ảnh lưu niệm.

Chia sẻ: