10/02/2020 15:10 10/02/2020 15:10 2449
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 223/KH-ĐU ngày 12/12/2019 của BCH Đảng ủy Tổng Công ty Dầu Việt Nam và sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Petechim về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty, nhiệm kỳ 2020-2023. 
 
Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Petechim, Chi bộ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ, lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2023 vào lúc 14h00’ ngày 07/02/2020 (Thứ Sáu) tại phòng họp Công ty.
 
Về dự Đại hội, Chi bộ PAIC rất hân hạnh được đón tiếp đ/c Hoàng Dương, Bí thư Đảng bộ, Thành viên HĐQT Công ty Petechim.
Cùng 19/23 đồng chí đảng viên Chi bộ được triệu tập tham dự Đại hội là thành phần quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội.
Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đã nghe:
 
1. Đ/c Nguyễn Việt Anh, Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội;
 
2. Đ/c Nguyễn Khắc Tùng, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TCHC Công ty đại diện cho Chi ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày báo cáo Kiểm điểm của tập thể Chi ủy Chi bộ PAIC, khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2020.
 
Đại hội đã diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi và dân chủ. Toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội đã nhất trí cao với các báo cáo trình bày tại Đại hội.
 
Đại hội đã nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo quý báu của đ/c Hoàng Dương- Bí thư Đảng bộ, Thành viên HĐQT Công ty Petechim
 
Đặc biệt tại Đại hội, căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đã bầu ra Chi ủy (Bí thư, Phó bí thư) Chi bộ, khóa V, nhiệm kỳ 2020-2023 bao gồm 03 đ/c:
 
1.    Đ/c. Nguyễn Việt Anh, Bí thư Chi bộ 
2.    Đ/c. Nguyễn Khắc Tùng, Phó bí thư Chi bộ 
3.    Đ/c. Nguyễn Ngọc Lan, Chi ủy viên Chi bộ
 
Sau hơn gần 2 giờ làm việc nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí, Đại hội Chi bộ Công ty PAIC, lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2023 đã thành công tốt đẹp.

Chia sẻ: