Nguồn nhân lực PAIC

Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, trong quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) luôn xác định con người là một trong những yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của Công ty. Thấm nhuần tư tưởng ấy, PAIC không ngừng đầu tư vào con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khuyến khích sự sáng tạo của mỗi CBCNV.

Với lợi thế nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao (gần 90% CBCNV có trình độ đại học trở lên) đầy nhiệt huyết, làm việc chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt tài tình của Ban lãnh đạo Công ty đã gặt hái được rất nhiều thành công. Con người PAIC luôn nỗ lực làm chủ công nghệ trên mọi lĩnh vực hoạt động và đã đạt được các chứng chỉ công nghệ quốc tế quan trọng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Cisco, Microsoft, Oracle, Honeywell, Emerson, Invensys, Siemens, Yokogawa, Bently Nevada, Hima. Đây là nền tảng vững chắc, giúp PAIC không ngừng tạo nên những dịch vụ có hàm lượng giá trị công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng hiệu quả Công ty và cho khách hàng.

Là thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PAIC luôn quán triệt phương châm “Đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích doanh nghiệp”, sẵn sàng đem trí tuệ và sức lực của mình, đoàn kết vì mục tiêu chung, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Công ty, góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói riêng và của đất nước nói chung. 

Bước sang giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PAIC đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, pháp lý, tài chính… sẵn sàng cho những bước đột phá mới, duy trì và phát triển Công ty đến tầm cao mới.