19/01/2017 15:11 19/01/2017 15:11 4887
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tới dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn và đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tập đoàn, báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Tập đoàn năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm 2016, Tập đoàn đã tập trung với tinh thần cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong tình hình khó khăn do giá dầu duy trì ở mức thấp kéo dài. Tập đoàn đã về đích trước kế hoạch cả năm tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, khai thác dầu thô trong nước vượt mức kế hoạch 1,18 triệu tấn góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước và cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc. Năm 2016, toàn Tập đoàn đã tiết giảm 10.811 tỉ đồng. Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp; Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực. Công tác an toàn môi trường trên các công trình dầu khí được đảm bảo, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực theo cam kết.

Các khó khăn, vướng mắc ở các lĩnh vực hoạt đông của Tập đoàn đã được báo cáo Chính phủ và đang được các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên vượt qua khó khăn, tạo cơ sở để phát triển bền vững trong những năm tới. Tập đoàn chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động tại những khu vực nước sâu, xa bờ trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển. Công tác kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn được tăng cường, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục những tồn tại nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Sang năm 2017, Tập đoàn phấn đấu thực hiện vượt mức và về đích trước các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ giao. Xây dựng, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và triển khai công tác điều tra cơ bản trên Biển Đông, đồng thời kiểm soát tiến độ phát triển các mỏ, công trình đưa vào khai thác năm 2017 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2017, vận hành ổn định, an toàn các nhà máy, công trình dầu khí.

Hiền Anh


Chia sẻ: