10/01/2012 11:08 10/01/2012 11:08 2133
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Trách nhiệm quang vinh
Ngày 6/1/2012, tại Hà Nội, Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động 2012.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Tập đoàn; các đồng chí thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cùng toàn thể các đại biểu đại diện người lao động Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

Hội nghị đã được nghe Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và triển khai kế hoạch 2012 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

 

 Đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Tập đoàn trao phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.


Hội nghị cũng thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt của Tập đoàn, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, tình hình thực hiện Nội quy lao động, Quy chế dân chủ của Tập đoàn, tình hình sử dụng quỹ phúc lợi khen thưởng của Công ty mẹ. 

Năm 2011, Tập đoàn Dầu khí Việt nam đã hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu đạt 675,3 nghìn tỉ đồng, bằng 135,1% kế hoạch năm, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, doanh thu dịch vụ dầu khí đạt trên 200 nghìn tỉ đồng, chiếm 30% tổng doanh thu toàn Tập đoàn. Tổng nộp ngân sách Nhà nước đạt 160,8 nghìn tỷ đồng, bằng 157% kế hoạch năm, tăng 25% so với năm 2010. 

Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2011 đạt 23,79 triệu tấn, trong đó lượng dầu khai thác đạt 15,19 triệu tấn, sản lượng khí khai thác đạt 8,6 tỉ m3. Ngoài khai thác dầu khí, sản lượng điện cung cấp cho lưới điện quốc gia trong năm 2011 đạt 13,35 tỉ kWh; lượng phân đạm sản xuất đạt 799 nghìn tấn; các sản phẩm lọc hóa dầu đạt khoảng 5,61 triệu tấn; sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 4,6 triệu tấn. 

 

Đồng chí Lê Minh Hồng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn giải thích với người lao động về các chế độ chính sách đối với người lao động của Công ty mẹ.


Năm 2011, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã vượt qua khó khăn thử thách của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới và trong nước, tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò trụ cột, đầu tàu của nền kinh tế đất nước, duy trì ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng và tham gia bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia trên biển. 

Trong thành công chung của Tập đoàn, tập thể người lao động Công ty mẹ – Tập đoàn đã có những đóng góp vô cùng quan trọng. Các Ban chuyên môn của Tập đoàn đã luôn phối hợp hiệu quả, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao để tư vấn cho các cấp lãnh đạo trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Công ty mẹ – Tập đoàn và người đại diện vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên để tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. 

 

Đồng chí Vũ Thị Thanh Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty mẹ – Tập đoàn báo cáo về tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể. 

 
 
Năm 2011, Công ty mẹ – Tập đoàn đã làm tốt vai trò điều hành và quản lý trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín của Tập đoàn ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, công tác an toàn lao động, môi trường được bảo đảm, công tác an sinh xã hội được các cấp lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện thường xuyên, kịp thời, được toàn thể CBCNV người lao động nhiệt tình hưởng ứng, đời sống CBCNV trong Tập đoàn được giữ ổn định. 

Theo Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu, năm 2012, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu gia tăng trữ lượng lên 30-35 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó, sản lượng dầu đạt khoảng 15,81 triệu tấn, khí đạt khoảng 9 tỷ m3. Bên cạnh đó, lượng điện đạt khoảng 17,06 tỉ kWh; 1,2 triệu tấn đạm và khoảng 6 triệu tấn các sản phẩm lọc hóa dầu. Tập đoàn phấn đấu đạt doanh thu khoảng 660 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 133 nghìn tỷ đồng. 

Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và Chiến lược tăng tốc phát triển Tập đoàn đến 2015, định hướng đến 2025. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2012 có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 được Chính phủ giao, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn thách thức để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 của đất nước. 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bước vào ngưỡng cửa năm 2012 với những trọng nhiệm trên vai song cũng hết sức vinh quang với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

 

Đồng chí Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 


Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Phùng Đình Thực thay mặt lãnh đạo Tập đoàn biểu dương và cảm ơn những đóng góp quan trọng của tất cả những người lao động Công ty mẹ trong thành công chung của Tập đoàn năm 2011. Đồng chí kêu gọi tập thể CBCNV người lao động của Công ty mẹ – Tập đoàn nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, gương mẫu, phát huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm, phát huy quyền làm chủ tập thể, đồng tâm hiệp lực, năng động sáng tạo để góp phần xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững. 

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2011 và những năm qua, 6 Tập thể và 21 cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều tập thể và cá nhân của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã vinh dự được Bộ Công Thương, Tập đoàn tặng những phần thưởng cao quý khác.
 
Theo Petrotimes

Chia sẻ: