03/01/2012 10:38 03/01/2012 10:38 1832
Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam: Phong trào “Về đích trước”
Ngay từ cuối năm 2010, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, tập trung triển khai trong toàn ngành với nhiều hình thức phong phú nhằm động viên kịp thời người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Ngay từ đầu năm 2011, Đảng ủy Tập đoàn và các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XI của Đảng và phát động thi đua “Về đích trước” với phong trào thi đua đăng ký gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27-11-1961/27-11-2011) với chủ đề: "50 năm ngành dầu khí thực hiện mong ước của Bác Hồ". Tính đến ngày 30-11-2011 đã có 26 công trình với tổng giá trị đầu tư của các công trình hơn 21.933 tỷ VNĐ và gần 2.056 triệu USD được gắn biển, đồng thời khen thưởng 26 lượt đơn vị và đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua. Đặc biệt có 2 công trình đầu tư ở nước ngoài đươc gắn biển, là mỏ Visovoi thuộc Dự án Nhennhetxky-Liên bang Nga và Giàn khoan tiếp trợ nửa nổi, nửa chìm PVDRILLING V tại Xin-ga-po. 

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động cũng đã được tổ chức rộng khắp trong toàn ngành như: Tuần văn hóa thể thao, hội diễn nghệ thuật quần chúng, các giải thể thao, diễn đàn, Hội thi Duyên dáng dầu khí…

 

 

 Tàu chuyên dụng của ngành Dầu khí Việt Nam.

Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã tạo được sự thống nhất cao từ quan điểm, nhận thức tới hành động thực hiện nghị quyết của Đảng và Chính phủ; người lao động tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo ra khí thế mới trong thi đua lao động sản xuất, bám sát tình hình thực tế và phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm của người lao động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhất là gắn phong trào thi đua với đổi mới hình thức tuyên truyền, quán triệt, học tập các văn kiện, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ. 

Xuất phát từ đặc thù của ngành dầu khí, Đảng ủy Tập đoàn và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức hội nghị học tập trực tuyến tại nhiều điểm cầu trong cả nước, tạo điều kiện tối đa cho toàn thể cán bộ, đảng viên và đông đảo người lao động trong ngành được trực tiếp tham gia các hội nghị. Đồng thời toàn bộ chương trình Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng ủy Tập đoàn, được xây dựng thành phim tư liệu và cấp phát tới các chi bộ, tổ đảng, các bộ phận đảng viên, cán bộ làm việc tại các công trường, dự án vùng sâu, vùng xa, trên tàu biển, các giàn khoan và ở ngoài nước… ; đồng thời đăng tải trên Báo điện tử Petrotimes.vn tạo điều kiện cho toàn thể người lao động dầu khí được cập nhật thông tin. 

Nội dung các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI và nhất là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp được xây dựng thể hiện rõ tính dân chủ, tập thể và phát huy cao độ tính sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của tập đoàn cũng như từng đơn vị và có tính khả thi cao. Quá trình học tập Nghị quyết được chú trọng liên hệ thực tiễn nhằm tạo ra phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động toàn ngành quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội đã đề ra. Đội ngũ báo cáo viên có chất lượng cao với sự phân tích sâu sắc cơ sở lý luận và thực tiễn gắn với những minh họa sống động, chân thực trong quá trình truyền đạt đã giúp cho các học viên nhận thức rõ các quan điểm cơ bản, những điểm mới của các văn kiện, làm rõ nội dung các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp, định hướng trong mỗi văn kiện. 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ “về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2011”, với trách nhiệm là tập đoàn kinh tế đầu tàu của đất nước, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, công tác tuyên truyền đã tăng cường phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 1893/CTr-DKVN của Tập đoàn với 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Đồng thời tuyên truyền cho người lao động trong ngành, nêu cao ý thức tự giác thực hiện tốt chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước” gắn với kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về việc Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng ủy Tập đoàn nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của các đơn vị cung cấp dịch vụ trong ngành để tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường ưu tiên sử dụng dịch vụ, hàng hóa trong ngành, trong nước phục vụ các hoạt động dầu khí. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; bảo đảm thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động,  ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, nhân dân vùng thiên tai bão lụt, nhân dân Nhật Bản thiệt hại do động đất, sóng thần, nhân dân Thái Lan thiệt hại do úng lụt gây ra.… Với những giải pháp đồng bộ, thiết thực, công tác tuyên truyền đã góp phần hữu hiệu để Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là đơn vị thực hiện tốt nhất Kết luận 02/KL-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. 

Kết quả nổi bật nhất trong năm qua ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là đã vượt qua khó khăn thử thách của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới và trong nước; tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò trụ cột, đầu tàu của nền kinh tế đất nước, duy trì ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng và tham gia bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia trên biển. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tập đoàn đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản, góp phần hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 đề ra. Đây là những kết quả rất đáng phấn khởi tạo đà để tập đoàn tiếp tục phấn đấu trong năm 2012.
 

                                                                                                                                                          Phạm Xuân Cảnh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

 

Theo QĐND


Chia sẻ: