21/11/2011 10:03 21/11/2011 10:03 6165
Nguồn gốc của ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam

Ngày 27-11-1961, Đoàn Thăm dò dầu lửa chính thức ra đời theo Quyết định số 271-ĐC của Tổng cục Địa chất Việt Nam. Ngày này đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là Ngày Truyền thống của Ngành Dầu khí Việt Nam.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ra đời từ bao giờ?

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ra đời ngày 29-8-2006 (bằng các Quyết định số 198/2006/QĐ-TTg và 199/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hình thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và thành lập Công ty mẹ-Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (tên giao dịch là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Tên giao dịch quốc tế là VIETNAM OIL AND GAS GROUP; gọi tắt là Petrovietnam, viết tắt là PVN.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gồm có 37 thành viên là các tổng công ty, công ty, ban quản lý dự án, các công ty liên kết và các đơn vị nghiên cứu, đào tạo.

Việt Nam bắt đầu khai thác và xuất khẩu dầu thô từ thời điểm nào?

Ngày 26-6-1986, tấn dầu thô đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ đã chính thức đưa Việt Nam vào danh sách các nước sản xuất, xuất khẩu dầu mỏ trên thế giới. Đây là đóng góp quan trọng cho nền kinh tế bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới.

Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam

Đó là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ngày 17-2-2009, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bắt đầu cho dòng sản phẩm đầu tiên. Sự kiện này là mốc quan trọng của ngành Dầu khí Việt Nam, đánh dấu sự phát triển toàn diện từ khâu tìm kiếm-thăm dò- khai thác đến lọc hóa dầu.
 
Theo: Quân Đội Nhân Dân

Chia sẻ: