Paic áp dụng ISO/IEC 27001:2013 vào quản lý thông tin

Vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí (PAIC) đã được tổ chức Quacert cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013.

Hội thảo Nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin.

Ngày 8/7/ 2017, tại Đồ Sơn – Hải Phòng, phòng Dịch vụ Vận hành & Bảo dưỡng- Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin.

Chi bộ PAIC tham gia Chương trình về nguồn học tập chính trị năm 2017, tại Pắc Bó – Cao Bằng

Chương trình về nguồn học tập chính trị năm 2017, tại Pắc Bó – Cao Bằng do Đảng ủy Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) tổ chức kể từ ngày 25/05/2017 –28/05/2017. Dẫn đầu Đoàn có đ/c Hoàng Dương, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Petechim, cùng các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Petechim, Ban Giám đốc PAIC và các đ/c đảng viên, CBCNV hai Công ty Petechim – PAIC.


PAIC tổ chức Đại hội Chi bộ, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 27/02/2017 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2017-2020.

PAIC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 12/05/2017, tại trụ sở chính Tầng 17 Tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La Thành, Q.Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

PAIC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD năm 2015 và Hội nghị người lao động năm 2016

PAIC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD năm 2015 và Hội nghị người lao động năm 2016

Trong không khí tưng bừng của cả nước gấp rút thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu SXKD để tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và xây dựng mục tiêu, kế hoạch SXKD năm mới 2016. Ngày 15 tháng 12 năm 2015 tại Văn phòng Tòa nhà Viện Dầu khí Công ty PAIC đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Hội nghị Người lao động năm 2016.


PAIC chính thức được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty

PAIC chính thức được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành của Nhà nước, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) đã nộp hồ sơ lên UBCKNN đăng ký công ty đại chúng của Công ty và đã được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán tại Công văn số 6299/UBCK-QLPH ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

PAIC tổ chức Đại hội Chi bộ, lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020

PAIC tổ chức Đại hội Chi bộ, lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/05/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 227/KH-ĐU ngày 03/11/2014 của Đảng ủy Tổng Công ty Dầu Việt Nam về tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Tổng Công ty Dầu Việt Nam lần thứ II tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 165-NQ/ĐU ngày 24/12/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công Dầu Việt Nam về việc thông qua lịch tổ chức Đại hội của các Chi/Đảng bộ và kế hoạch phân bổ Đại biểu dự Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Tổng Công ty.

PAIC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD năm 2014 và Hội nghị người lao động năm 2015.

PAIC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, SXKD năm 2014 và Hội nghị người lao động năm 2015.

Ngày 12 tháng 12 năm 2014 tại Văn phòng Tòa nhà Viện Dầu khí Công ty PAIC đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Hội nghị Người lao động năm 2015.