21/05/2010 15:19 21/05/2010 15:19 1333
Ngày 06/04/2010, tại Tp Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PV Tech) đã ký Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án (PMC) cho công trình Trạm nghiền Xi măng Công Thanh với Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai. PV Tech sẽ tư vấn, quản lý việc thực hiện tất cả các hợp đồng triển khai các hạng mục về điện, điều khiển, đo lường và tự động hóa của các nhà thầu đã ký kết với Chủ đầu tư.

Đây là lần đầu tiên PV Tech cung cấp được dịch vụ ra ngoài Ngành Dầu khí, đặc biệt là một loại hình dịch vụ đòi hỏi trình độ quản lý cao, quy trình bài bản.

Với định hướng trở thành nhà phát triển và cung cấp công nghệ nguồn, các giải pháp và dịch vụ về công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên, hợp đồng này đánh dấu một bước quan trọng trong sự phát triển của PV Tech, góp phần vào việc nâng cao công tác quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn, từng bước vươn ra thị trường ngoài Ngành.

PV Tech

Chia sẻ: