06/07/2010 08:35 06/07/2010 08:35 1600
PV Tech tổ chức lớp học sử dụng phần mềm “Cơ sở hệ thống dữ liệu quản lý đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – giai đoạn 1”
Trong 2 ngày 02/07 và 03/07/2010, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban Đầu tư Phát triển phối hợp với PV Tech tổ chức lớp học hướng dẫn sử dụng phần mềm “Cơ sở hệ thống dữ liệu quản lý đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – giai đoạn 1”.

Đây là hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý đầu tư do PV Tech thiết kế, triển khai dưới sự chỉ đạo của HĐQT Tập đoàn nhằm thực hiện công khai hóa các dự án đã và đang đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị, hỗ trợ việc quản lý thông tin các dự án khoa học hơn, hiện đại hóa việc tổng hợp thông tin quản lý đầu tư và lập báo cáo, quy chuẩn các mẫu báo cáo, xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời…. Thông tin chung các dự án đầu tư, các dự án trọng điểm của Tập đoàn sẽ được đưa lên mạng internet nhằm cung cấp thông tin cơ bản nhất đến nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo tiền đề hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn và các đối tác.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Tổng Giám đốc PV Tech cho biết: “Giai đoạn 1 của dự án đạt được tiến độ nhanh là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban TGĐ Tập đoàn và sự phối hợp hết sức có hiệu quả của Ban Đầu tư Phát triển và các ban liên quan tới PV Tech. Một yếu tố lớn khác quyết định sự thành công của dự án là chính các học viên lớp học, những người sẽ sử dụng khai thác hệ thống này, góp phần nâng cao chỉ số ROI cho doanh nghiệp”.

Trong giai đoạn 1, hệ thống giúp quản lý các thông tin chung của dự án, lưu thông tin, hỗ trợ tra cứu tìm kiếm thông tin trực tuyến. Các đơn vị được cáp tài khoản truy cập sẽ được xem thông tin các dự án của nhau trên cơ sở phân cấp sử dụng hệ thống theo cấp độ quản lý, đảm bảo chế độ kiểm soát về bảo mật thông tin.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

 


Nguồn: PV Media


Chia sẻ: