Giải pháp phần mềm

Giải pháp phần mềm

Tư vấn xây dựng giải pháp, thiết kế và phát triển sản phẩm, triển khai dự án theo yêu cầu của khách hàng

Dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin

Dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin

Tư vấn công nghệ, giải pháp hệ thống. Kinh doanh và phân phối các sản phẩm CNTT

Tự động hóa và Giải pháp hệ thống

Tự động hóa và Giải pháp hệ thống

Cung cấp các sản phẩm, giải pháp phục vụ trong các hoạt động Dầu khí