09/01/2012 10:39 09/01/2012 10:39 1421
Tháng 10/2011, Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã chính thức giao cho Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) triển khai gói thầu “Lắp đặt điện, mạng và điện thoại” thuộc hạng mục “Cải tạo nội thất trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.
Theo đó gói thầu sẽ được triển khai trong vòng 90 ngày bao gồm các hạng mục:
- Thi công lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện tại 09 tầng tòa nhà PVN.
- Thi công lắp đặt và sửa chữa hệ thống mạng LAN và điện thoại tại 09 tầng tòa nhà PVN.
- Cấu hình hệ thống mạng. Hiện tại, PAIC đã tập trung nhân lực để triển khai thi công, đến nay đã hoàn thành được 70% khối lượng công việc đảm bảo thông tin không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và nâng cao uy tín của Công ty PAIC.

Nguồn: Phòng CNTT&VT


Chia sẻ: